Wessel Peeters
Wessel Peeters
Onderwijskundige. Onderzoeker. Docent.
Wessel Peeters
Onderwijskundige. Onderzoeker. Docent.
CV
Werkervaring
2018 - heden
Onderwijskundige
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Nijmegen

• Toetscommissie
• Accreditatietraject
• Curriculumontwikkeling
• Toetsing en beoordeling
• Didactische vraagstukken
• Onderwijskwaliteit (Data, NSE, etc.)

2015 - heden
Spreker, Workshops, Onderwijsadvies
Vernieuwenderwijs

Om vast te leggen wat we doen en tegenkomen zijn Michiel Lucassen en ik in 2015 met Vernieuwenderwijs gestart: eerst een klein blogje, nu een platform voor onderwijsinnovatie vanwaaruit wij met onze ervaring, kennis en expertise op het gebied van lesgeven en veranderkunde, scholen helpen met het werken aan beter onderwijs.

2010 - 2018
Docent. Coördinator. Innovator
X11 media en vormgeving, Utrecht

• LC-Docent Maatschappijkunde en Mens & Maatschappij
• Coördinator Havo
• Data-expert (onderwijskwaliteit)
• Oprichter docentennetwerk
• Ontwikkeling loopbaanbegeleiding
• Coachen collega's ICT/maatwerk
• Landelijk Klankbord Onderwijs&ICT
• Lid Leerlab: individuele leerroutes
• Ontwikkelteam nieuwe school stichting: Academie Tien

2008 - 2010
Docent
Baudartius College, Zutphen

• Lesgeven aan Havo en Vwo, leerjaar 1, 2
• Docent Mens en Maatschappij
• Vormgeven lesprofiel Kunst en Cultuur.

Opleidingen
2012 - 2014
Master Leren en Innoveren
Master of Education (MEd)

Marnix Academie, Utrecht

Afgestuurd met genoegen.

2006 - 2011
Docent 2e Graad Geschiedenis en Staatsinrichting
Bachelor of Education (BEd)

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Nijmegen

Minor: Vakverdieping Geschiedenis

2001 - 2006
HAVO

Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen, Nijmegen