Wessel Peeters
Wessel Peeters
Onderwijskundige. Onderzoeker. Docent.
Wessel Peeters
Onderwijskundige. Onderzoeker. Docent.
Interview NUOVO
See Demo

Voor het jaarverslag 2015 van NUOVO Scholengroep (waar X11 media en Vormgeving onder valt) ben ik samen met collega Michiel Lucassen geïnterviewd. Onderdelen die tijdens het interview naar voren kwamen waren termen als gepersonaliseerd leren, gamification en eigenaarschap. Het gehele jaarverslag is te hier te lezen.

Write a comment