Onderwijskundige in het HBO. Daarvoor 8 jaar docent in het VMBO. Houd mij actief bezig met onderwijsonderzoek en innovatie, waarover ik blog, spreek en workshops verzorg via Vernieuwenderwijs. Specifiek veel bezig met hersenen, leren en curriculumontwikkeling, waarover meer op curriculumontwerp.nl. Leer graag verder, ontwikkel graag mee en ontmoet graag nieuwe mensen. Hieronder vind je meer informatie over mijn diensten.

Samengevat

  • Curriculumontwerp
  • (Digitale) Didactiek
  • Spreker en Workshops
  • Onderwijsonderzoek
  • Formatief evalueren
  • Coaching en scholing

⚙️ Projecten

Vanuit mijn passie voor onderwijs(innovatie) houd ik mij met diverse projecten bezig en ben daarbij (mede)oprichter van de volgende platformen:

Maatschappijkunde.nl
Vernieuwenderwijs.nl
Curriculumontwerp.nl
Leer.tips

✍️ Blogposts

Ik schrijf vrijwel wekelijks een blogpost over de nieuwste ontwikkelingen, gedachtes over onderwijs, onderwijsonderzoeken, professionalisering, apps en tools en lesideeën. Mijn artikelen zijn te vinden op Vernieuwenderwijs.nl

Ga naar blogposts

🤝 Opdrachtgevers

Vanuit Vernieuwenderwijs verzorg ik lezingen en workshops en help ik bij innovatietrajecten over verschillende onderwerpen. Hieronder een overzicht van de organisaties waarmee ik heb samengewerkt. Kan ik ergens mee helpen? Wil je samenwerken? Een keer nader kennismaken? Neem gerust contact met mij op!

🗂 Portfolio

Nominatie Leraar van het Jaar 2018

View More

Nominatie Leraar van het Jaar 2018

In 2018 ben ik genomineerd voor Leraar van het Jaar 2018 binnen de categorie Voortgezet Onderwijs. Uit de meer dan 800 inzendingen zijn er per categorie 8 docenten gekozen – een grote eer om opgegeven én geselecteerd te zijn. Helaas was ik ten tijde van het bekend worden van de nominatie net begonnen aan mijn nieuwe baan als Onderwijskundige in het HBO. Om die reden heb ik helaas moeten besluiten mij terug te trekken uit de procedure: de winnaar moet wat mij betreft een VO docent zijn die ook daadwerkelijk voor het vakmanschap kan staan.

Link naar nieuwsartikel

More Projects

Lezingen

View More

Lezingen

Ik verzorg lezingen over onderwerpen als onderwijstrends, formatief evalueren en gamification en meer. Dit doe ik vanuit eigen praktijkervaring- en onderzoek vanuit vernieuwenderwijs.nl. Ook verzorg ik workshops over deze en andere onderwerpen.

Ik heb samengewerkt met onder anderen:

Ook ben ik actief in het het docentennetwerk Meetup030, wat ik samen met enkele collega’s heb opgericht. Meer informatie vind u op de website van ons netwerk.

More Projects

Boek: Game Didactiek

View More

Boek: Game Didactiek

Omdat ik er van overtuigd ben dat het meerwaarde heeft en omdat ik er veel plezier in heb, houd ik mij veel bezig met de inzet van didactische spellen in de les. Veel van deze spellen heb ik zelf bedacht en ontworpen.

Eén van deze spellen is het <em>Blaricum Effect</em> wat ik samen met Dr. Martijn C. Koops heb ontwikkeld. Over het proces van het ontwikkelen hiervan heeft Koops een boek geschreven, waaraan ik zodoende een kleine bijdrage heb kunnen leveren.

More Projects

Studiereis New York

View More

Studiereis New York

In oktober 2016 ben ik, samen met 18 andere collega’s van alle scholen van NUOVO Scholengroep, een week op een door ons geheel zelf georganiseerde studiereis geweest naar New York. Doelen van deze studiereis waren:

● Scholen dienen leerlingen voor te bereiden op de steeds internationaler wordende samenleving en arbeidsmarkt.
● Internationale kennisuitwisseling kan bijdragen aan de professionalisering van de schoolorganisatie.
● Inspiratie voor het internationaliseren van het eigen curriculum
● Inspiratie en verbinding op NUOVO thema’s en onder medewerkers.
● Kritisch en met hernieuwde waardering

Met de groep hebben ons geconcentreerd op gepersonaliseerd leren, eigenaarschap en Bildung, waarbij we PISA niet als uitgangspunt wilden nemen. We hebben voor New York gekozen, om daar vervolgens een zeer divers aantal scholen te bezoeken: van de New York Harbor School, tot de Brooklyn Free School en School for American Studies.

We hebben public schools, charter schools en private schools bezocht. Ook hebben we de New York Department of Education bezocht om meer informatie over het gehele onderwijssysteem te krijgen.

Middels de ISR Website hebben we de gehele scholengroep bij de reis betrokken. Een onvergetelijke ervaring waarbij je écht out-of-the-box leert kijken, een reis die mij docent heeft ‘gereset’.

More Projects

Interview NUOVO

View More

Interview NUOVO

Voor het jaarverslag 2015 van NUOVO Scholengroep (waar X11 media en Vormgeving onder valt) ben ik samen met collega Michiel Lucassen geïnterviewd. Onderdelen die tijdens het interview naar voren kwamen waren termen als gepersonaliseerd leren, gamification en eigenaarschap. Het interview kun je hier lezen. Het gehele jaarverslag is te hier te lezen.

Lees het interview

More Projects

Maatschappijkunde.nl

View More

Maatschappijkunde.nl

Om leerlingen te ondersteunen bij hun leerproces heb ik de website maatschappijkunde.nl gemaakt. Voor deze website heb ik de syllabus uitgeschreven in leerlingentaal, met per kerndoel video’s, slides en oefenvragen. Ook staat er op de website een begrippenlijst en is er lesmateriaal te downloaden. Alles is geheel open source en dus vrij toegankelijk.

More Projects

Meetup030

View More

Meetup030

Meetup030 is een open docentennetwerk in de regio Utrecht wat ik samen met enkele collega’s heb opgericht. We leren van en met elkaar over onderwijs door diverse Meetups per jaar, zoals een onderwijscafé, edcamp of rondleiding. Tevens is Meetup030 een verbinding tussen alle onderwijsactiviteiten in de regio: iedereen kan zelf zijn of haar activiteit op de website plaatsen zodat voor iedereen inzichtelijk is wat er allemaal te doen is op het gebied van onderwijs in de regio Utrecht.

More Projects

Workshops

View More

Workshops

Ik verzorg workshops over onderwerpen als gamification, formatief evalueren en diverse tools zoals GoFormative, Trello en Google Forms. Dit doe ik vanuit eigen praktijkervaring- en onderzoek vanuit vernieuwenderwijs.nl. Ook verzorg ik lezingen over deze en andere onderwerpen.

Ik heb samengewerkt met onder anderen:

Ook ben ik actief in het het docentennetwerk Meetup030, wat ik samen met enkele collega’s heb opgericht. Meer informatie vind u op de website van ons netwerk.

More Projects

Instructievideo’s

View More

Instructievideo’s

Voor mijn lessen Maatschappijkunde en Geschiedenis neem ik instructievideo’s op. Deze gebruiken leerlingen om bij te werken, vooruit te werken en om te leren voor een toets. Soms hanteer ik het flipping the classroom model om verdieping in de stof aan te brengen. Deze video’s zijn gemaakt op basis van de kerndoelen en worden door leerlingen in heel Nederland bekeken. De video’s en aanvullend lesmateriaal is terug te vinden op maatschappijkunde.nl.

Om de video’s te maken, maak ik onder andere gebruik van een greenscreen, Open Broadcasting Software en Adobe Premiere.

More Projects

Video LOB SterkVO

View More

Video LOB SterkVO

Met budget van de organisatie SterkVO heb ik samen met de mentoren uit de onderbouw verder gewerkt aan het vormgeven van loopbaanreflectiegesprekken. Hierbij hebben heb ik en de mentoren onder andere verder gewerkt aan het ontwikkelen van de hulpkaart loopbaanreflectiegesprekken, die is voortgekomen uit mijn de Master Thesis. Tijdens een bijeenkomst op 28 mei 2015 presenteerde ik en docenten van andere scholen wat zij hebben ontwikkeld tijdens het schooljaar 2014 – 2015, op basis waarvan het filmpje is gemaakt. Hierin leg ik in het kort uit hoe wij het budget hebben gebruikt.

More Projects

Vernieuwenderwijs

View More

Vernieuwenderwijs

Samen met een collega, studiegenoot en vriend Michiel Lucassen heb ik het platform vernieuwenderwijs.nl opgezet.

Vernieuwenderwijs.nl is een platform van, voor en door docenten die een interesse hebben in onderwijsinnovatie. Hier vind je artikelen, video’s en tips over onderwijsontwikkelingen, denken over onderwijs, onderwijsonderzoek, professionalisering, apps en tools en lesideeën. Alles is waar mogelijk geschreven met een praktische insteek.

Iedereen die bezig is met onderwijs is welkom om op Vernieuwenderwijs een artikel te plaatsen over een idee, ervaring of onderzoek. Dit alles om je te inspireren om te innoveren; onderwijsinnovatie is leuk en dat mag gedeeld worden! Lijkt het je leuk om je eigen artikel te plaatsen? Registreer je dan via deze pagina.

More Projects

Didactische spellen

View More

Didactische spellen

Voor mijn lessen Maatschappijleer en Geschiedenis heb ik diverse didactische spellen gemaakt, waarbij rekening is gehouden met de onderwijsdoelen en eindtermen. Door de spellen met leerlingen te spelen zijn zij op een leuke, actieve manier bezig met de lesstof.

More Projects

Masterthesis

View More

Masterthesis

In het kader van de Master Leren en Innoveren heb ik in het schooljaar 2013-2014 voor mijn masterthesis collectief praktijkonderzoek gedaan naar de rol van de mentor bij het begeleiden van vmbo leerlingen bij het maken van een weloverwogen keuze van een vervolgopleiding. Doel van het onderzoek was om de school te kunnen adviseren op welke manier de mentoren de leerlingen beter konden begeleiden. Op basis van vooronderzoek, waarbij gebruik is gemaakt van verschillende literaire bronnen en een gevalideerde vragenlijst ontwikkeld door Prof. dr. Marinka A.C.T. Kuijpers, is een hulpkaart reflectiegesprekken ontwikkeld, toegepast en geëvalueerd. Op basis daarvan zijn conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan, zowel voor eigen praktijk als algemeen vervolgonderzoek. U kunt de masterthesis downloaden door op de afbeelding te klikken. Vragen of opmerkingen? Neem gerust contact op.

Masterthesis

More Projects

Papers: Gamification in de klas

View More

Papers: Gamification in de klas

In het kader van de Master Leren en Innoveren heb ik in het schooljaar 2012 – 2013 een individueel literatuuronderzoek en praktijkonderzoek verricht naar Gamification, het praktijkonderzoek specifiek naar de inzet badges en het effect daarvan op de intrinsieke motivatie van leerlingen. Beide papers zijn afgesloten met een 8. Naast de inhoud van het onderzoek, staan in de paper ook diverse bronnen en tools die u vrij kunt gebruiken voor eigen toepassing. Hieronder vindt u de links naar beide papers. Vragen of opmerkingen? Neem gerust contact op.

Literatuurononderzoek || Praktijkonderzoek

More Projects

📑 CV

Werkervaring

2018 - heden

Onderwijskundige

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

• Toetscommissie
• Accreditatietraject 

• Curriculumontwikkeling
• Toetsing en beoordeling
• Didactische vraagstukken
• Onderwijskwaliteit (NSE, rendement, etc.)

2015 - heden

Vernieuwenderwijs

Vernieuwenderwijs.nl is een platform van, voor en door docenten over onderwijsinnovatie, dat ik samen met collega Michiel Lucassen ben gestart. Je vindt er artikelen, video’s en tips over nieuwe ontwikkelingen, gedachtes over onderwijs, onderzoeken, professionalisering, apps en tools en lesideeën. Vanuit Vernieuwenderwijs geef ik ook lezingen en workshops en ondersteun ik andere scholen en organisaties bij innovatievraagstukken.

2010 - 2018

Docent. Coördinator. Data-expert.

X11 media en vormgeving (Utrecht)

• LC-Docent Maatschappijkunde en Mens&Maatschappij
• Coördinator havo
• Data-expert: schooldata en onderwijskwaliteit
• Mede-oprichter docentennetwerk Meetup030
• Ontwikkelen en coördineren loopbaanbegeleiding
• Collega’s coachen: ICT en gepersonaliseerd leren
• Lid landelijke Klankbordgroep Onderwijs&ICT
• Lid Leerlab: Inrichten individuele leerroutes
• Ontwikkelteam nieuwe school: Academie Tien

2008 - 2010

Docent

Baudartius College

• Lesgeven aan Havo en Vwo, leerjaar 1, 2
• Docent Mens en Maatschappij
• Vormgeven lesprofiel Kunst en Cultuur.

Opleidingen

2012 - 2014

Master Leren en Innoveren

Master of Education (MEd)

Marnix Academie // Interactum, Utrecht

Afgestuurd met genoegen.

Thesis: Loopbaanoriëntatie en -begeleiding in het VMBO

2006 - 2011

Docent 2e Graad Geschiedenis en Staatsinrichting

Bachelor of Education (BEd)

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Nijmegen

Minor: Vakverdieping Geschiedenis

Thesis: Geschiedenis op een school voor grafimedia

2001 - 2006

HAVO

Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen, Nijmegen

Certificaten en Talen

Certificaten

2015
Datacoach (CED Groep)
2014
Utrechtse Meester-Docent VMBO
2011
VMBO Docent Examen Geschiedenis
2010
Mythevorming in het Geschiedenisonderwijs

Talen

Nederlands
Engels

Vaardigheden

Onderzoeken
Datavalidatie
Office 365
Adobe ID/PS/AI/PR
iPad/PC/MAC/Chromebook
Wordpress

✉️ Contact

Heb je vragen? Wil je samen sparren? Kan ik ergens mee helpen? Leuk! Neem gerust contact met mij op via het onderstaande formulier, via wessel@vernieuwenderwijs.nl, via social media of door te bellen naar +31627135888. Ik reageer zo snel mogelijk.