Bij het vak Maatschappijkunde werken we op onze school vanuit de kerndoelen. Hierover heb ik voor het vakblad Maatschappij en Politiek een artikel geschreven, wat is geplaatst in het decembernummer (7) van 2017. Het artikel kun je hier lezen. Meer hierover kunt u lezen op mijn artikel op Vernieuwenderwijs.

Link naar artikel